REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.jedzdodiabla.pl z dnia 21.11.2017 roku

Warunki i zasady realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej, którą jest książka elektroniczna (e-book) „Jedź do Diabła! Praktyczny poradnik wyjazdu na mecz Manchesteru United”.

Dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem serwisu JedzDoDiabla.pl realizuje Mateusz Rychlak, zwany dalej Sprzedającym, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MR9MEDIA Mateusz Rychlak z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7F/47. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i posługuje się numerem NIP 8652451253.

Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest pod adresem kontakt@jedzdodiabla.pl.

§1. Definicje
Ebook – jest to książka w wersji elektronicznej, przeznaczona do odczytu na urządzeniach elektronicznych i zapisana w formacie PDF.

PDF – PDF (ang. Portable Document Format) – jest to format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych. Format ten może być odtwarzany na urządzeniach elektronicznych: komputerach, tabletach lub smartfonach. Przeglądanie publikacji w tym formacie rekomendowane jest na komputerach z dużymi wyświetlaczami. PDF jest formatem zamkniętym, więc w przypadku przeglądania na czytnikach, tabletach lub smartfonach mogą wystąpić problemy z powiększaniem lub dzieleniem tekstu.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, zawierająca w serwisie JedzDoDiabla.pl umowę o dostarczenie treści cyfrowych, która jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca w serwisie JedzDoDiabla.pl umowę o dostarczenie treści cyfrowych, która nie jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – jest nim zarówno Klient, jak i Konsument.

 

§2. Warunki ogólne

 • Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem. Kupujący akceptując postanowienia poniższego regulaminu potwierdza, że zamieszkuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Sprzedający oświadcza, że Ebook oferowany w sklepie jest wolny od wad fizycznych i prawnych i został legalnie wprowadzony na rynek polski. Ebook dostępny jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Cena podawana przez Sprzedającego wyrażona jest w polskiej walucie i jest ceną brutto (zawiera VAT). Kupujący nie jest obciążany kosztami dostawy, gdyż ta ze względu na cyfrowy charakter Ebooka odbywa się za pośrednictwem Internetu.

 

§3. Składanie zamówienia

 • Kupujący może zawrzeć umowę o dostarczenie treści cyfrowych ze Sprzedającym przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej https://jedzdodiabla.pl
 • Warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy jest dostęp do urządzenia elektronicznego połączonego z Internetem i wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz posiadanie poprawnie działającego adresu e-mail. Umowa zawierana jest na odległość, za pośrednictwem sieci Internet.
 • Aby wyrazić chęć zawarcia umowy należy wejść na stronę internetową https://jedzdodiabla.pl i kliknąć button w serwisie z napisem „Kup poradnik teraz”. Kupujący zostanie przeniesiony na stronę, na której sfinalizuje proces zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych i uiści za Ebook opłatę w wysokości 15,00 zł, która zostanie przekazana Sprzedającemu za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.

 

§4. Metody płatności

 • Płatności obsługiwane są przez Przelewy24.pl, usługę spółki PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068.
 • Płatności odbywają się za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Kupujący może dokonać zapłaty za Ebook przelewem online.

§5. Sposób dostawy

 • Ebook zostanie dostarczony Kupującemu w momencie otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia z serwisu Przelewy24.pl o dokonaniu płatności. Po otrzymaniu płatności Sprzedający prześle na adres e-mail podany przez Kupującego zamówiony Ebook – ,, Jedź do diabła! Praktyczny poradnik wyjazdu na mecz Manchesteru United”.
 • Ebook zostanie dostarczony niezwłocznie, nie później jednak niż 48 godzin po uzyskaniu przez Sprzedającego potwierdzenia dokonania płatności przez Kupującego. Jeśli Kupujący nie otrzyma Ebooka jest proszony o kontakt ze Sprzedającym.

 

§6. Odstąpienie od umowy

 • Ze względu na przedmiot umowy Kupujący nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia po dokonaniu płatności za Ebook. Przed dokonaniem płatności Kupujący powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym chce odtwarzać książkę obsługuje format PDF.

 

§7. Dane osobowe

 • Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedającego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane przekazane Sprzedającemu przetwarzane są w celu realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej. Ich podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.

 

§8. Postanowienie końcowe

 • Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu naruszenia praw Kupującego.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawne.
 • Data i miejsce sporządzenia regulaminu: 21 listopada 2017, Warszawa